Zeiljacht huren in Oostmahorn

Schitterende plaats voor de natuur- en watersportfreak.
Zeilvakantie Hoorn boten
Landen > Nederland > Oostmahorn

Zeilen op de Oostelijke Waddenzee, Lauwersmeer en Noordzee.

De Schans, zo noemen de Friezen het plaatsje Oostmahorn aan de rand van het Lauwersmeer. Meer dan dat was het enkele decennia geleden ook niet, slechts een aanlegplaats voor boten in de toen nog door het getij beheerste Lauwerssee. Hier vertrok de veerboot naar Schiemonnikoog om aan te komen in wat nu de jachthaven van Schier is. De veerboot zelf vaart tegenwoordig enkele mijlen verder naar een haven die door veelvuldig baggeren ook bij laagwater aan te lopen is. Zo kan de moderne toerist, onafhankelijk van de natuurlijke getij cyclus, op afroep van de natuur op Schiermonnikoog genieten. Jachten meren af in de jachthaven, destijds een dam die alleen bij hoogwater door de veerboot te bereiken was en waar dames met hoog opgeschorte rokken door het water naar de wal waadden. Op vergeelde foto's in plaatseljke kroegen kunt u nog zien hoe dat er destijds aan toe ging. De oude veerdam, zoals de eilandbewoners de jachthaven noemen, is met de schepen die u in Oostmahorn kunt huren prima aan te lopen. Er is zelfs een modern toiletgebouw en restaurant bijgekomen. Dat er grenzen zijn aan de mate waarin de natuur zich liet inperken demonstreert de zee tweemaal per etmaal, wanneer zij zich tot aan de horizon terugtrekt. Jachten drijven rond in het laatste water in de havenkom, ingesloten door een zandvlakte van Borkum tot Ameland. Schippers staren verlangend naar de horizon in het besef dat hun schip vastligt tot het volgende hoogwater en kinderen hebben de tijd van hun leven wanneer ze met felgekleurde emmertjes de krabben in de laatste waterstroompjes de stuipen op het lijf jagen.

Vaarroutes Lauwersmeer en Waddenzee

De ingedamde Lauwerssee laat veel meer dan het IJsselmeer zien dat zij ooit een zeearm was. Hier stroomde het riviertje de Lauwers naar zee en de stroming daarvan laat zich nog goed aflezen aan de zandbanken en geulen. Voor een deel beprikt is de vaarweg bebakening gelijk aan die op het Wad en het gebied valt ook onder de bewaking van Kustwacht Schiermonnikoog. Veel zeilers kiezen de route binnendoor naar het IJsselmeer op hun terugreis vanaf de Oostzee. Men vaart door Dokkum, Leeuwarden en andere Friese plaatsjes en bereikt in 1 of 2 dagen Lemmer. Het Lauwersmeer zelf beslaat een oppervlakte die aanzienlijk groter is dan andere friese meren zoals het Snekermeer. Met slechts een fraktie van het aantal schepen op die oppervlakte is het een ongerept gebied met visarenden, lepelaars en roerdompen.
Aan de andere kant van de sluis ligt Schiermonnikoog, alleen aan te lopen bij hoogwater en dan nog alleen met een diepgang van niet meer dan 130 cm. De hier verhuurde schepen hebben allemaal variabele diepgang dus die hebben geen problemen.

 

Lauwersoog - Borkum

Twee wantijen (sommigen beschouwen de eerste zelfs als twee) steekt u over onderweg naar Borkum. En dat dat niet altijd goed gaat blijkt uit de vele foto's die wij ontvangen van drooggevallen schepen in de grote zandvlakte die het Wad onder Schiermonnikoog is bij laagwater. Achteraf zeggen de meeste huurders dat dat het mooiste deel van de tocht was: het water is weg, de vogels fourageren rond de boot en er is tijd! Totdat het water terugkomt, dan moet er weer gevaren worden. Voor goede zeilers is er ook de route bovenlangs, d.w.z. ten noorden van Schiermonnikoog door het Huibertsgat. De verhuurder overlegt graag even met u, dit is serieus vaarwater! De verhuurder vraagt dan ook naar uw Vaarbewijs 2.

Lauwersoog - Ameland

Een ontspannend dagtochtje, onderlangs naar Ameland. Eventueel kunt u onderweg droogvallen maar nodig is dit niet. Bij oostenwind treedt er een behoorlijke verlaging van de waterstand op, rekening mee houden dus als uw vakantie bijna ten einde is! In dat geval is de route over de Noordzee een goed alternatief.

Waar kan ik een zeiljacht huren in Oostmahorn?

Klik inde i kortet for at zoome.
Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)

''Een prachtige omgeving''

Zeilvakantie Jachthaven Lauwersmeer Oostmahorn Nederland
''De vernieuwde haven aan het Lauwersmeer, beschikt over 350 ligplaatsen en ligt centraal aan het Lauwersmeer''